Regulamin

Konto
Przed złożeniem pierwszego zamówienia należy dokonać rejestracji.
W trakcie rejestracji należy podać swoje dane osobowe, dane teleadresowe oraz dane kontaktowe.
Po założeniu konta na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza przychodzi mail z prośbą o aktywację konta.
Brak potwierdzenia aktywacji oznacza brak założenia konta.

Zamówienia
Zamówienia można składać przez całą dobę.
Załączone do opisu towarów fotografie stanowią wzór i przedstawiają przybliżony wygląd ze względu na technologię produkcji.
Wybrane artykuły dodajemy do koszyka .
W trakcie zakupów w panelu KOSZYK możemy zmieniać dane dotyczące. zamówienia (usuwać, zmieniać ilość itd.)
W celu zakończenia zakupów przechodzimy do panelu koszyk potwierdzamy zamówienie przyciskiem ZAMÓW.
Wybieramy metodę wysyłki i płatności.
Finalizujemy transakcję.
Zamówienie jest automatycznie potwierdzone na wskazany przez Klienta adres e-mail. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówień.
Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza nie przyjęcie zamówienia do realizacji.
Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży przez Zamawiającego.
Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadniającym wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
Istnieje możliwość wykonania Przedmiotu na zamówienie.
Termin wzór, kolorystyka, projekt wykonania zostaje ustalony z Klientem indywidualnie.
Zamówienia, za które wpłata nie wpłynie w ciągu 14 dni licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, będą anulowane po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie - Klienta.

Ceny
Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy, które są doliczane podczas składania zamówienia i wykazywane kupującemu.
Cena, która jest podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Realizacja zamówienia
Maksymalny czas realizacji zamówienia (obejmujący przygotowanie towarów do wysyłki) wynosi 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Nie dotyczy książek i czasopism.
Standardowo dostawa odbywa się w przedziale 3-5 dni. Najszybciej realizowane są dostawy za pobraniem pocztowym, ponieważ nie wymagają oczekiwania na przedpłatę.
Zmian statusu zamówienia potwierdzana jest mailem.
Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowany przez wybranego przewoźnika.


Płatność
Płatność może nastąpić
za pobraniem przy odbiorze towaru
jako przedpłata
podczas odbioru osobistego.


Koszty i sposób wysyłki
Klient pokrywa koszt przesyłki
Zamówienia są wysyłane
przesyłkami poleconymi priorytetowymi
paczkami za pośrednictwem Poczty Polskiej
przesyłkami kurierskimi

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę w przypadku podania w formularzu zamówienia danych nieprawidłowych lub niekompletnych.
Ponowna realizacja zamówienia, w przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z powodu błędów teleadresowych, jest możliwa po dokonaniu ponownej opłaty za przesyłkę oraz pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu.


Zwroty i Reklamacje:
Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, który złożył zamówienie w sklepie internetowym]….. (zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.”
Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.


Koszty odesłania towaru ponosi Klient.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie.
Klient ma prawo do reklamowania zakupionego towaru. Reklamacje rozpatrywane będą indywidualnie, po konsultacji ze Sklepem.
W takim przypadku towar należy odesłać pod adres sklepu przesyłką pocztową.
Informujemy, że sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Produkt wymienimy na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zaoferujemy nabywcy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie towary lub zwrócimy pieniądze.

W przypadku reklamacji należy skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail.
Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko (firmę) zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (fry VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
.
W sytuacji gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem Sklep, na własny koszt dosyła brakujący towar.


Faktury

Faktury VAT wystawiane są dla firm oraz osób prywatnych.

Faktury są wystawianie tylko w przypadku gdy Klient umieści taką informację w komentarzach do zamówienia wraz z danymi do faktury.

Postanowienia końcowe
Sklep zobowiązuje się do ochrony personaliów i adresu Klienta, w myśl ustawy z 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych zakupów

Agnieszka Sudoł-Borkowska
Załącznik 1


OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………….. od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.


Z poważaniem,

……………………………

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Autorskie

poland handmade

poland handmade

w trosce o wysoką jakość polskiego rękodzieła www.polandhandmade.pl

0,00 zł
GALERIA MOICH PRAC

GALERIA MOICH PRAC

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ DO GALERIA MOICH PRAC NA FLICKRZE http://www.flickr.com/photos/mycorner81/collections/ Tam do wglą...

0,00 zł
GALERIA DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW

GALERIA DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW

GALERIA DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW dostępna pod adresem http://galeria-mycorner.blogspot.com/ Serdecznie zapraszam.

0,00 zł